Talathi Bharti 2022

महाराष्ट्र शासन – महसूल व वनविभाग तलाठी भरती 2023

Talathi Bharti 2023 Draft Notification

महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत होणाऱ्या तलाठी भरतीसाठी प्रारूप जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे.

For More Details : Click Here

जिल्ह्यानुसार जागांची माहिती

For More Details : Click Here

Talathi Bharti 2023 GR

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांच्या मार्फत होत असलेल्या तलाठी व मंडळ अधिकारी भरती बाबतचा नवीन शासन निर्णय बाबतची माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे.

For More Details : Click Here

Talathi Bharti 2023 Documents

तलाठी भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची माहिती खालील दिलेल्या PDF फाईल मधून घेऊ शकता. ही माहिती 2019 मध्ये झालेल्या भरती या संदर्भावरून घेण्यात आलेली आहे.

For More Details : Click Here

2 Replies to “महाराष्ट्र शासन – महसूल व वनविभाग तलाठी भरती 2023”

  1. Hi everyone My name is Vinayak and i m looking a government job, for future is secure and well settled in my life..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *