Maha PWD Recruitment 2023

(Govt Jobs-ZP) महाराष्ट्र शासन – जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023

ZP Recruitment 2023

Government Of Maharashtra, Zilla Parishad has issued a notification for recruitment of different Posts. Zilla Parishad Recruitment 2023. ZP Bharti 2023. ZP Recruitment 2023.

एकूण जागा : 19460

दाचे नाव :

पद क्र.पदाचे नावपद क्र.पदाचे नाव
1आरोग्य पर्यवेक्षक15जोडारी
2आरोग्य सेवक (पुरुष)16 पर्यवेक्षिका
3आरोग्य सेवक (महिला)17 पशुधन पर्यवेक्षक
4औषध निर्माण अधिकारी18प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
5कंत्राटी ग्रामसेवक19यांत्रिकी
6कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)20रिगमन (दोरखंडवाला)
7कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)21 वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
8कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)22वरिष्ठ सहाय्यक लेखा
9कनिष्ठ आरेखक23विस्तार अधिकारी (कृषी)
10कनिष्ठ यांत्रिकी24विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
11कनिष्ठ लेखाधिकारी25 विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
12कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)26 विस्तार अधिकारी (पंचायत)
13कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)27स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे)
14तारतंत्री28लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

शैक्षणिक पात्रता :

पदाचे नाव शैक्षणिक पात्रता 
आरोग्य पर्यवेक्षक (i) विज्ञान शाखेतील पदवी   (ii) बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्यांचा कोर्स 
आरोग्य सेवक (पुरुष) 10वी उत्तीर्ण 
आरोग्य सेवक (महिला) सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये नोंद 
औषध निर्माण अधिकारी B.Pharm/D.Pharm 
कंत्राटी ग्रामसेवक 60% गुणांसह 12वी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा BWS किंवा कृषी डिप्लोमा/पदवी 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा 
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) विद्युत अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा 
कनिष्ठ आरेखक (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) स्थापत्य आरेखक कोर्स 
कनिष्ठ यांत्रिकी (i) तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स   (ii) 05 वर्षे अनुभव 
कनिष्ठ लेखाधिकारी (i) पदवीधर  (ii) 05 वर्षे अनुभव 
कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी व इंग्रजी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. 
कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) मराठी  टंकलेखन 30 श.प्र.मि. 
तारतंत्री तारतंत्री प्रमाणपत्र 
जोडारी (i) 04थी उत्तीर्ण    (ii) 02 वर्षे अनुभव 
 पर्यवेक्षिका समाजशास्त्र / गृहविज्ञान/शिक्षण/ बालविकास/पोषण पदवी 
 पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी किंवा समतुल्य. 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी पदवी 
यांत्रिकी 10वी उत्तीर्ण   (ii) ITI (यांत्रिकी/विद्युत/ऑटोमोबाईल) प्रमाणपत्र 
रिगमन (दोरखंडवाला) (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) अवजड वाहन चालक परवाना   (iii) 01 वर्ष अनुभव 
 वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदवीधर 
वरिष्ठ सहाय्यक लेखा (i) B.Com  (ii) 03 वर्षे अनुभव 
विस्तार अधिकारी (कृषी) कृषी पदवी किंवा समतुल्य 
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) विज्ञान,कृषी, वाणिज्य, किंवा वाडःमय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित/सांख्यिकी विषयासह पदवी 
 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (i) 50% गुणांसह  B.A/B.Sc/B.Com   (ii) B.Ed    (iii) 03 वर्षे अनुभव 
 विस्तार अधिकारी (पंचायत) विधिद्वारे संस्थापित विद्यापीठाची पदवी. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे) 10वी उत्तीर्ण +स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा समतुल्य किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी डिप्लोमा पदव्युत्तर पदवी 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि. 

याची अट : 25 ऑगस्ट 2023 रोजी,

  1. आरोग्य सेवक (महिला): 18 ते 42 वर्षे
  2. आरोग्य सेवक (महिला) मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे
  3. आरोग्य सेवक (पुरुष): 18 ते 47 वर्षे
  4. पर्यवेक्षिका: 21 ते 40 वर्षे
  5. उर्वरित इतर पदे: 18 ते 40 वर्षे

मागासवर्गीय : 05 वर्षे सूट

फी :

खुला प्रवर्ग : 1000/-   

मागासवर्गीय/अनाथ : 900/-

माजी सैनिक : फी नाही

अर्ज करण्यास सुरुवात :

05 ऑगस्ट 2023

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :

25 ऑगस्ट 2023

अधिकृत संकेतस्थळ :

संबंधित जिल्हा परिषदेचे अधिकृत संकेतस्थळ पहा

जाहिरात : Click Here

Online अर्ज : Click HereTotal Post : 19460

Name of the Post :

Post No.Name of the PostPost No.Name of the Post
1Health Supervisor15Fitter
2Health Care Worker (Male)16Supervisor
3Health Care Worker (Female)17Livestock Supervisor
4Pharmacist18Laboratory Technician
5Contract Gram Sevak19Mechanics
6Junior Engineer (Civil)20Rigman
7Junior Engineer (Electrical)21Senior Assistant Clerk
8Junior Engineer (Mechanical)22Senior Assistant Accounts
9Junior Draftsman23Extension Officer (Agriculture)
10Junior Mechanics24Extension Officer (Statistics)
11Junior Accounts Officer25Extension Officer (Education)
12Junior Assistant (Clerical)26Extension Officer (Panchayat)
13Junior Assistant (Accounts)27Civil Engineering Assistant (Construction/Minor Irrigation)
14Wireman28Stenographer (Higher Class

Educational Qualification :

Name of the Post Educational Qualification 
Health Supervisor (i) Degree in Science (ii) 12 Months Course for Multipurpose Health Workers 
Health Care Worker (Male) 10th pass 
Health Care Worker (Female) Assistant Midwives and Registered in Maharashtra Paraicharya Parishad 
Pharmacist B.Pharm/D.Pharm 
Contract Gram Sevak 12th pass with 60% marks or Engineering Diploma or BWS or Agriculture Diploma/Degree 
Junior Engineer (Civil) Degree/Diploma in Civil Engineering 
Junior Engineer (Electrical) Degree/Diploma in Electrical Engineering 
Junior Engineer (Mechanical) Degree/Diploma in Mechanical Engineering 
Junior Draftsman (i) 10th Pass  (ii) Architectural Drafting Course 
Junior Mechanics (i) Course in Mechanical from Technical Education Department (ii) 05 years experience 
Junior Accounts Officer (i) Graduate (ii) 05 years experience 
Junior Assistant (Clerical) (i) 10th pass  (ii) Marathi and English Typing 30 S.P.M 
Junior Assistant (Accounts) (i) 10th pass  (ii) Marathi Typing 30 S.P.M 
Wireman Certificate in Wiring 
Fitter (i) 04th pass (ii) 02 years experience 
Supervisor Degree in Sociology / Home Science / Education / Child Development / Nutrition 
Livestock Supervisor Degree in Veterinary Science or equivalent. 
Laboratory Technician Degree in Physics/Chemistry/Biology/Zoology/Microbiology 
Mechanics 10th Pass  (ii) ITI (Mechanical/Electrical/Automobile) Certificate 
Rigman (i) 10th pass  (ii) Heavy Vehicle Driving License  (iii) 01 year experience 
Senior Assistant Clerk Graduate 
Senior Assistant Accounts (i) B.Com (ii) 03 years experience 
Extension Officer (Agriculture) Degree in Agriculture or equivalent 
Extension Officer (Statistics) Degree in Science, Agriculture, Commerce, or Arts with Economics or Mathematics/Statistics 
Extension Officer (Education) (i) B.A/B.Sc/B.Com with 50% marks (ii) B.Ed (iii) 03 years experience 
Extension Officer (Panchayat) Degree from a university established by law. 
Civil Engineering Assistant (Construction/Minor Irrigation) 10th Pass +Civil Engineering Assistant Course or equivalent or Civil Engineering Degree Diploma Post Graduate Degree 
Stenographer (Higher Class (i) 10th Pass (ii) English or Marathi Short Writing 120 wpm. (iii) English Typing 40 wpm and Marathi 30 wpm 

Age Limit : As on 25 August 2023,

  1. Health Care Worker (Female) : 18 to 42 years
  2. Health Care Worker (Female) Backward Category : 18 to 45 years
  3. Health Care Worker (Male): 18 to 47 years
  4. Supervisor : 21 to 40 years
  5. Remaining Other Posts : 18 to 40 years

Reserved Category : 05 Years Relaxation

Fee : 

Open Category : 1000/-

Reserved Category/Orphans : 900/-

ExSM : No Fees

Application Start Date :

05 August 2023

Last Date To Apply :

25 August 2023

Official Website :

Check the official website of the concerned Zilla Parishad

Notification : Click Here

Online Application : Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *